Calamiteiten telefoonnummer Oskam

030 – 666 66 66

24 uur per dag, 7 dagen per week
uw probleem is onze zorg

Nieuwsberichten


Duurzaam slopen gaat verder dan hergebruik van materialen bij aannemersbedrijf Oskam

Circulair slopen kan naar next step
Lees meerAannemersbedrijf Oskam nauw betrokken bij herontwikkeling historische en monumentale bloembollenkwekerij Veelzorg in Hillegom

Weer een mooi project waar Aannemersbedrijf Oskam trots is om mee te kunnen werken aan het bewaren van cultureel en historisch erfgoed
Lees meerDiensten Oskam Groep

De Oskam Groep ondersteunt haar relaties met de projecten van het moment van voorbereiding tot het eind van het project. Dit doen wij vanuit de unieke Total Project Service aanpak. Hierdoor ontzorgen wij onze relaties voor de gevraagde onderdelen in hun projecten. Of het nu gaat om sloop, ontgraven van de bouwput, riolering aanleggen, asbestsanering of het aanleggen van de bestrating en beplanting. Oskam ontzorgt van begin tot het eind.

Sloop en infra

Als erkend sloopbedrijf en lid van de landelijke brancheorganisaties VERAS (erkende brancheorganisatie asbestsanering- en sloopbedrijven) en Bouwend Nederland, voert Aannemersbedrijf Oskam B.V., met een gespecialiseerd team, al vijftig jaar, de meest complexe sloopwerkzaamheden uit. Of het nu gaat om kleine of grootschalige projecten op het gebied van demontage en ontmanteling, renovatiesloop, industriële sloop of totaalsloop, brandschade en calamiteiten, Aannemersbedrijf Oskam B.V. is altijd bereikbaar indien dit wordt gevraagd door onze relaties. Het calamiteiten nummer 030 - 66 666 66 is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Aannemersbedrijf Oskam B.V. ontzorgt haar relaties met de wensen en eisen die zij hebben. Dit gebeurt op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde wijze.

Infrastructurele werkzaamheden worden vaak in combinatie met sloopwerkzaamheden uitgevoerd. Of het nu het bouwrijp maken is van een stuk land, nieuw terrein voor woon of industriedoeleinden, het aanleggen van riolering, straatwerk of het ontgraven van de bouwput. Aannemersbedrijf Oskam B.V. heeft de expertise in huis, zowel op het gebied van materieel als ook gekwalificeerd en ervaren personeel.

Sloopwerken & infra

Sloopwerken & infra

 

Asbest

Oskam herkende als een van de eerste bedrijven in Nederland het belang van een goede en verantwoorde asbestsanering. Sinds 1988 houdt Oskam Asbestverwijdering B.V. zich in Nederland bezig met de sanering van asbesthoudende materialen in gebouwen, huizen en openbare ruimten. Daarnaast wordt Oskam Asbestverwijdering B.V. vaak actief betrokken bij het verwijderen van spuitasbest, stortstroken, zwerfasbest en bodemverontreiniging met asbest. Met een team van specialisten, waaronder DTA en DAV, worden projecten waar asbest wordt geconstateerd zorgvuldig en conform de wet gesaneerd. Veel van de sloopprojecten worden door Oskam Asbestverwijdering B.V. in combinatie met asbestsanering uitgevoerd. Vanuit de Total Project Service aanpak is Oskam in staat het gehele project voor de opdrachtgevers te ontzorgen.

Asbestsanering

 

Recycling

Deze divisie zorgt voor een goede en verantwoorde verwerking van vrijkomende materiaalstromen uit eigen divisies maar ook voor andere opdrachtgevers. Oskam Recycling B.V. staat garant voor een kwalitatieve en duurzame uitvoering van de werkzaamheden, het duurzaam afvoeren en recyclen van bouw- en sloopafval en het verminderen van de carbon footprint. Dit op basis van de triple P benadering; People (vanuit een sociaal en veilig werken perspectief), Planet (duurzaam en ecologisch verantwoord) en Profit (economische prestaties). Het hergebruik van materialen wordt steeds belangrijker. Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige generaties op een verantwoorde wijze kunnen leven, besteedt Oskam Recycling B.V. hier veel aandacht aan. Naast de CO2 Prestatieladder niveau 3 heeft Oskam in haar doelstellingen duidelijk vastgelegd een substantiële bijdrage te leveren aan het verantwoord omgaan met grondstoffen en materialen. Op basis van onze lange ervaring in sloop- en recycling projecten kan worden gesteld dat Oskam Recycling B.V. in de meeste projecten in staat is om een recycling percentage van rond de 98% te behalen.

Recycling

 

Groenvoorziening

Grond- en straatwerk zijn niet compleet zonder groenvoorziening. Vanuit een bestek of een door Oskam Groenvoorziening B.V. verzorgd ontwerp worden in eigen beheer groenvoorzieningen aangelegd. Of het nu gaat om snoeiwerk, bermen maaien, bomen planten, paden aanleggen, Oskam Groenvoorziening B.V. biedt oplossingen van woonhuis tot kantoorpand en van stadspark tot hele woonwijk. Oskam Groenvoorziening B.V. heeft gespecialiseerd materieel en personeel beschikbaar om de mooiste projecten voor u aan te leggen. Ook wordt vaak met tuinarchitecten samengewerkt om ontwerp en expertise in uitvoering samen te brengen tot het beste resultaat voor onze opdrachtgevers.

Groenvoorziening

 

Transport

Op het gebied van weg- & watertransport heeft Oskam Transport B.V. vele mogelijkheden. Voor het transporteren van verontreinigde grond of vervuilde baggerspecie heeft Oskam Transport B.V. vrachtwagens met een overdrukinstallatie. Ook zijn er vrachtwagens met hydraulische kleppen zodat de lading afgesloten kan worden. Naast het rijden voor de eigen divisies om bouw- en sloopafval en materieel voor de projecten aan en af te voeren, rijdt Oskam Transport B.V. ook in opdracht van opdrachtgevers. Daarnaast beschikt Oskam Transport B.V. over een eigen kade en duwbak, waarmee transporten voor recycling maar ook voor externe opdrachtgevers worden uitgevoerd.

Weg & watertransport

 

Specialismen en Overige Diensten 

Het opsporen van conventionele explosieven behoort ook tot de specialismen die Oskam aanbiedt. In de tweede wereldoorlog zijn op veel plaatsen in Nederland bommen gevallen en/of afgeschoten, die niet geëxplodeerd zijn. Oskam is een van de weinige bedrijven in Nederland die hiervoor gecertificeerd is en specialistische apparatuur en personeel kan inzetten om deze op te sporen. In samenwerking met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) worden deze daarna onschadelijk gemaakt.

Op het gebied van bodemsanering heeft Oskam ook een zeer lange ervaring. Projecten waar bodemverontreiniging wordt geconstateerd, worden op basis van het verrichte bodemonderzoek op vakkundige wijze gesaneerd door een team van gespecialiseerde medewerkers van Oskam. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd volgens het BRL SIKB Proces-certificaat uitvoering (water)bodemsanering protocol 7001 EC-SIK-70137, waarvoor Oskam gecertificeerd is. De bodemsaneringen gebeuren in nauwe samenspraak met de opdrachtgevers en milieutechnische bureaus. Oskam is een Kwalibo erkend saneringsbedrijf en voldoet aan alle wettelijk eisen.

Specialiteit bodemsanering

Calamiteitendienst

 

Calamiteitendienst

Oskam beschikt tevens over een calamiteitendienst. Indien er sprake is van een ernstige calamiteit zoals brand of een asbestbesmetting, kan 24 uur per dag, 7 dagen per week, het calamiteitennummer 030 – 66 666 66 worden gebeld. Oskam heeft met deze extra service al meerdere keren bewezen dat zij snel ter plaatse kunnen zijn, waardoor direct ondersteuning wordt geboden bij een calamiteit. Door zo snel te reageren kan bijv. verdere besmetting van asbest worden voorkomen of bij brand direct in samenspraak met de hulpdiensten ondersteunende werkzaamheden worden verricht.

Indien u meer wilt weten over de diensten of specialismen van Oskam kunt u contact opnemen met 030 – 66 666  66 of per mail op info@oskam.nl

Calamiteiten (brand)