Calamiteiten telefoonnummer Oskam

030 – 666 66 66

24 uur per dag, 7 dagen per week
uw probleem is onze zorg

Nieuwsberichten


Duurzaam slopen gaat verder dan hergebruik van materialen bij aannemersbedrijf Oskam

Circulair slopen kan naar next step
Lees meerAannemersbedrijf Oskam nauw betrokken bij herontwikkeling historische en monumentale bloembollenkwekerij Veelzorg in Hillegom

Weer een mooi project waar Aannemersbedrijf Oskam trots is om mee te kunnen werken aan het bewaren van cultureel en historisch erfgoed
Lees meerCertificeringen - Oskam CO2-prestatieladder en Oskam CO2-beleid

Oskam streeft altijd naar de hoogste kwaliteit in ontzorging van haar opdrachtgevers en voor de werkzaamheden die zij uitvoert.

Onze diensten ondersteunen wij met bijbehorende certificaten. Daarmee weet u als opdrachtgever dat u met een betrouwbaar en gecertificeerd bedrijf werkt. De opdrachtgever van het uitgevoerde sloopproject kan, op verzoek, de voor het project opgestelde stoffenverantwoording ontvangen.

De certificaten worden regelmatig door onze KAM coördinator en certificerende instellingen, waaronder Eerland en TÜV, gecontroleerd. Omdat wij de veiligheid van onze mensen voortdurend willen bewaken en werkzaamheden veilig willen uitvoeren zijn Oskam en daarmee al onze medewerkers in het bezit van een VCA ** certificaat.

De Oskam Groep streeft naar continue verbetering van de kwaliteit van haar processen. Tevredenheid over de kwaliteit van de geleverde diensten in de ontzorging van onze klanten en opdrachtgevers is voor Oskam het allerbelangrijkste in het streven naar 100% klanttevredenheid.

De Oskam Groep investeert tevens in duurzaamheid en milieu. Gebruik makend van de nieuwste technieken en innovaties op het gebied van materieel en recyclingtechnieken om vrijgekomen materialen te hergebruiken.

Ook op het gebied van sociale verantwoordelijkheid wordt door Oskam veel gedaan. Doormiddel van social return (langdurig werkelozen, mindervaliden), stageplekken evenals sportsponsoring wordt bijgedragen aan gezonde werknemers en leefomgeving.

Oskam heeft tevens een niveau 3 certificering van de CO² Prestatieladder. Hierbij zijn de afgelopen jaren een behoorlijk aantal besparende projecten opgestart, die inmiddels een aanzienlijke CO² verlaging en energiebesparing hebben opgeleverd. Daarnaast wordt er veel aandacht besteedt aan opleidingen en trainingen van ons gekwalificeerd personeel.

Indien u meer wilt weten over de diensten of specialismen van Oskam kunt u contact opnemen met                  
030 – 66 666 66 of per mail op info@oskam.nl.

Alle certificeringen

BREEAM-NL 4 sterren excellent Sloop en Demontage certificaat

De Oskam Groep heeft als allereerste sloopaannemer het 4 sterren excellent sloop en demontage BREEAM-nl certificaat in Nederland behaald.

NEN-EN ISO 9001:2015: Systeemcertificaat EC-KWA01320

Het uitvoeren van projecten op het gebied van sloop- en civieltechnische werkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, civieltechnische ondersteuning bij het opsporen van conventionele explosieven en het aannemen en het uitvoeren van alle voorgenoemde werkzaamheden in de risicogebieden van railinfrastructuur.

Veilig en milieukundig slopen: Systeemcertificaat EC-SVMS-328

Het veilig en milieukundig uitvoeren van sloopprojecten.

VCA ** Systeemcertificaat EC-VCA-20227

Het uitvoeren van projecten op het gebied van sloop-, civieltechnisch-, asbest- en bodemsaneringswerkzaamheden. Civieltechnische ondersteuning bij het opsporen van conventionele explosieven en het uitvoeren van alle voorgenoemde werkzaamheden in de risicogebieden van railinfra. Het VCA certificaat is door ProRail goedgekeurd om op en rond het spoor te mogen werken. Het BTR-certificaat is komen te vervallen per 13 november 2015.

SCA-530 Asbestverwijdering: Systeemcertificaat 07-C 070109c

Het uitvoeren van projecten op het gebied van asbestverwijderingswerkzaamheden.

CO2 Prestatieladder niveau 3

Het op structurele wijze monitoren en terugdringen van de CO²-uitstoot bij het uitvoeren van projecten op het gebied van sloop- en civieltechnische werkzaamheden, asbest- en bodemsaneringen, civieltechnische ondersteuning, bij het opsporen van conventionele explosieven en het aannemen en het uitvoeren van alle voorgenoemde werkzaamheden in de risicogebieden van railinfrastructuur.

BRL SIKB 7000: Procescertificaat: EC-SIK-70137

Protocol 7001: Uitvoering van landbodemsanering met conventionele methoden.
Protocol 7004: Tijdelijke uitplaatsing van grond.

KVO Certificaat Basis Samenwerken

Met het KVO Certificaat Basis Samenwerken verklaart KIWA dat Bedrijventerrein Lage Weide te Utrecht voldoet aan de gestelde eisen zoals vastgelegd in het certificatieschema Keurmerk Veilig Ondernemen versie 3.1 d.d. 1 januari 2015 voor het KVO-certificaat Basis Samenwerken.

Besluit inzamelen afvalstoffen & regeling vervoerders, inzamelaars, handelaars en bemiddelaars:

Aannemersbedrijf W.E. Oskam B.V., h.o.n. Aannemersbedrijf Oskam: VIHB nr. UT503992VIHB
Oskam Recycling B.V.: VIHB nr. UT502178VIHB.

Voor het internationale goederenvervoer over de weg voor rekening van derden

Aannemersbedrijf W.E. Oskam B.V., h.o.n. Aannemersbedrijf Oskam: Vergunningnummer: 0164160000.